LaurAkurva

Laurának sikerült ismét felizgatnia a férfit és húsz perc múlva ismét egymáson feküdtek, miközben Rick farka mélyen behatolt a lány testébe. Ezúttal a hasára fektette Laurát és hátulról kezdte lökni belé dárdaszerűen meredező hímtagját. A lány azon tűnődött, ezt vajon azért kapja, mert beszélt neki az előző éjszakáról, amit Karennel töltött, és azon, hogy vajon mennyi időre lesz szüksége, hogy megint elmenjen.
Talán Rick féltékeny volt? Vagy dühös? A férfi ráguggolt Laura fenekére és mélyen beletolta hatalmas farkát a lány nedves puncijába, miközben átölelte a testét és markolászni kezdte a mellét, csókolgatta a nyakát, és szinte karóba húzta, ahogy acélkeménységű hímtagját újra és újra belé döfte. Laurát gyönyörrel töltötte el ez az egész. A férfi kemény farka élesen hatolt a testébe erős, nyilalló fájdalmat okozva. Mindez pedig vegyült a legfelemelőbb extázissal. Eddig remegő teste egy pillanat alatt megfeszült, majd ismét megremegett a férfi érintésétől. Majd a pár percnyi kegyetlen aktus után kirobbantak belőle az orgazmus hullámai. Élesen felsikoltott, ahogy rátört a féktelen élvezet.

A csúcson Rick is elment, másodszor azon az estén és most sokkal intenzívebben, mint első alkalommal. Folytatta a kefélést ugyanazzal a brutális, kegyetlen lendülettel hosszú perceken keresztül, amíg a lány el nem ért egy újabb, még intenzívebb orgazmusig. Amikor végül ő is elment élesen felüvöltött és hangos puffanással végig terült az ágyon. A farka ismét behatolt Laura lüktető puncijába elektromos ütés szerű fájdalmat okozva a lánynak és beletaszította egy utolsó, mindent elsöprő orgazmusba, mely végleg kimerítette és ugyanakkor teljesen fel is izgatta.
Mindezek ellenére csak ötször ment el az együttlétük során. Az, ahogy Rick kefélte, sokkal jobban igénybe vette a testét, amitől még jobban kifáradt, mint attól a huszonegy orgazmustól, amit Karennel élt át. A puncija lüktetett a fájdalomtól. A mellei szinte égtek és a mellbimbóiban is szúró fájdalmat érzett, ahogy felvette a melltartóját. Egy férfi sem dugta még meg ilyen alaposan és ilyen brutálisan.
Ezt kaptam, amiért beszéltem neki Karenről, gondolta. Mert dicsekedtem. Gúnyolódtam vele. Istenem, ez csodálatos volt. Olyan csodálatos orgazmusaim voltak, mint a múltkor. Azt hittem teljesen szét fogok esni. Hazafelé menet vette csak észre, hogy milyen nehezen tud járni. Istenem, sohasem basztak még meg így életemben, futott át az agyán.

Csak napokkal később érezte úgy, hogy a teste kezd ismét visszatérni a normális kerékvágásba. Amikor végre a mellbimbói sem fájtak már minden érintéstől és a puncija sem lüktetett már Rick hatalmas szerszámának puszta emlékétől már kezdtek elmúlni a fizikai bizonyítékai, annak a csodálatos estének.
Most már legalább nem kell aggódnom amiatt, hogy leszbikus lennék, gondolta. Nem, ha így élveztem ezt a mennyei poklot, amit átéltem ezzel a férfival. Azt hiszem, azt viszont már nem élném túl, ha ketten basznának meg. Ők ketten. Egyszerre.
Ekkor már egy hete nem látta Karent. Kitértek egymás elől a munkahelyükön. Laura tudta, hogy ez azért van, mert mindketten kínosan érzik magukat és szégyellik a mit csináltak, közben szinte belepusztulva a tiltott vágyba. És csak rosszabb lett, mióta nem találkoztak.
Ezért feküdt le Laura Rickkel, bár ezt később sem bánta meg. Azon se lepődött meg, amikor hallotta, hogy Karen hasonlóképpen cselekedett. Istenem, hát nem vagyunk leszbikusok! Újra és újra csak erre gondolt. De a szeretkezés egyszerűen mennyei volt a másik nővel.
Egy hét elteltével azonban Laura már nem bírta kontrollálni az ingereit. Egyik este, anélkül hogy belegondolt volna, mit tesz, felkapta a telefont és tárcsázott.
– Karen? – szólt bele.
– Igen – hallatszott a bizonytalan hang. – … Laura?
Az izgatottság eltitkolhatatlan volt a hangjában.
– Én… nem tudom te hogy érzel. – hezitált Laura. – De… nekem hiányzol.
– Te is hiányzol nekem – válaszolta Karen ködösen.
– Nálad, vagy nálam? – szakadt ki végül Laurából.
– Tíz perc múlva ott leszek. – vágta rá Karen.
Laura puncija forró lett és nedves, miközben átvette a fehérneműjét, amíg várt Karen érkezésére. Nem vagyok igazából leszbikus, gondolta, de ha Rickre gondolok, az nem hoz ennyire tűzbe. Ha Karen megcsókol, úgy érzem, rögtön elmegyek.
A szíve hatalmasat dobbant, amikor meghallotta a csengő hangját. A keze reszketett miközben lenyomta a kilincset.
– Hello! – mosolygott rá Karen. Gyönyörűbb volt, mint valaha.
– Hello! – suttogta Laura miközben beengedte.
Bekallantyúzta az ajtón a láncot, igyekezve nem túl nyilvánvalóvá tenni a mozdulatot. Mindketten idegesek voltak. Hiszen már egyszer csináltunk ilyet, mondta Laura magának. Huszonegy orgazmusunk volt együtt. Szó nélkül bementek a nappaliba és leültek.
– Kérsz valamit inni? – kérdezte Laura idegesen.
– Az jó lenne – mosolygott rá Karen. A szemei csillogtak.
Laura nem tudta megállni, hogy végig ne mérje a nő csodálatos testét. Karen sárga blúza kihangsúlyozta melleinek formáját. Követte Laurát a konyhába.
– Kóla, vagy vodka tonik? – kérdezte Laura.
Karen veszélyesen közel lépett hozzá. Laura érezte a lélegzetét a nyakán. Azok a hosszú, gyakorlott ujjak végigsimították a nyakát, majd masszírozni kezdték a vállait a pulóveren keresztül. Laura megfordult. A tekintetük egymásba fúródott.
– Nem tudtam elfelejteni – mormogta Karen.
– Én sem.
Az ajkaik lassan összeértek a leggyötrőbben szenvedélyes csókban, amit Laura valaha érzett. Valahogy nem akarták folytatni a dolgot a csók után. Ehelyett, az ajkaikkal fejezték ki a vágyaikat és a végtelen bujaságot, amit éreztek. Alaposan bejárták, végigtapogatták, végigégették egymás száját a nyelvükkel, amíg szét nem váltak lihegve és halkan nyafogva a vágy önkívületében.
Karen rátette a mutatóujját Laura szájára.
– Ne mondj semmit!
Laura szemei könyörögve függtek Karenen. Szinte már kérlelték. Megfogta a másik nő kezét és kivezette a konyhából, keresztül a nappalin, a hálószobába. Együtt rogytak le az ágyterítőre és elkezdtek vetkőzni. Nem néztek egymásra, amíg már csak fehérneműben nem ültek egymás mellet.
Ez után azonban már nem tudták távol tartani remegő kezeiket egymástól. Laura kibontotta Karen melltartóját és lassan húzta végig a lány hosszú, barna karjain. Karen mellei méggyönyörűbbek voltak, mint emlékezett rá. Gyengéden megemelte tenyerével a másik nő melleit, morzsolgatva a mellbimbóit a hüvelykujjával.
– Arról álmodtam, hogy megcsókolom ezeket. – suttogta.
– Akkor tedd, amiről álmodtál, drága! – lihegte Karen. A szemei csillogtak a vágytól.
Laura elengedte szájával Karen ajkait és elindult lefelé apró csókokat lehelve a nő testére, amit az lágy sóhajtásokkal és nyögésekkel nyugtázott. Nyelvével körözött a fekete mellbimbók körül, nyalogatta, böködte őket. Amikor végre az egyiket a szájába vette, érezte, ahogy Karen teste megremeg a kéjtől.
Karen ujjai belefúródtak a hátába. Megragadta Laura melltartójának csatját, izgatottan kikapcsolta és lehúzta a róla a ruhadarabot. Mindketten a vad vágytól vezérelve estek egymásnak. A testükön végigfutó, szinte égető kín, előző vágyódásaiknak félénk újraébredése űzte őket a vágy útján. Laura élesen szívta Karen bimbóit, amitől a lány extatikus üvöltésben és sírásban tört ki.
– Oh, Istenem!… Baby, bassz meg! – zihálta Karen. – Sosem akartam még ezt ennyire, mint most.
Érezték egymás testét, hogy a matracra nehézkedik. Laura hevesen nyögött és sóhajtott, ahogy Karen ajkai megtalálták a melleit és szívni kezdték azokat. Vadul csókolóztak és simogatták egymást, szopogatták egymás mellbimbóit, mialatt megszabadították egymást a maradék ruháiktól is. Ujjaik bebújtak a másik szoknyája alá, a bugyijukba, amíg teljesen meztelenek nem lettek. Vonaglottak, miközben testüket elviselhetetlen kéj csavarta görcsbe.
Mindketten tudták, hogy mit akarnak és ez ugyanaz volt. Hirtelen abbahagyták egymás markolászását, csókolgatását és a kéjes nyögést. Mélyen egymás szemébe néztek és lassan fészkelődtek meztelen testükkel az ágyon. Lábaik összefonódtak és egymáshoz szorították lüktető, nedvedző, jajgató puncijaikat. Mindketten lenéztek, ahogy a forró ajkak egymásba fonódtak és elöntötte őket a heves élvezet.
– Ahhhh! – sóhajtott Laura.
– Ohhnnn… ohhnnn! Istenem! Csináld keményen, baby! – könyörgött Karen.
Kegyetlen hévvel kezdtek csókolózni, miközben egymáshoz szorították nedves puncijaikat. Teljesen elgémberedtek a hévtől, ahogy izzó testük vad táncot járt egymáson. Mindketten elég fáradtak voltak, így tudták, hogy ez egy gyors menet lesz. Egymás után tapasztották szájukat a másik melleire és egymás után szopogatták a másik mellbimbóit, miközben lágyan feszítették egymásnak a derekukat.

Néhány perc múlva lihegve váltak szét az orgazmus hullámait követő sikítások és nyögések közepette. Háborgó testük pezsgett és remegett.
– Ungghh! – morogta Laura. – Auungghiiieeee! Ohnngghiieee!
Karen teste teljesen az övéhez tapadt, zihálva és hápogva a kéj hullámaitól.
– Unnmmgghh! Oh! Unghhhiieeee! – grimaszolt a rajta végigfutó orgazmustól.
Laura Karen forró nyakába fúrta az arcát és csak néhány perc után vette észre, hogy könnycseppek csorognak végig az arcán. Felnézett és látta, hogy Karen arca is könnyektől nedves. Ajkaik összeértek egy forró, szívszorító csókban.
– Ohhhhhhh! Istenem! Még sosem volt ilyen… ilyen jó! – suttogta Laura Karen fülébe.
– Tudom… tudom. – mormogta Karen, miközben karjaiban tartotta Laura testét és cirógatta őt. Lassan újraébredt a mindkettőjüket elemésztő vágy tüze.

Amikor megjött a következő orgazmus szorosan egymáshoz simultak, csókolóztak és simogatták egymást. Laura megmarkolta Karen tökéletes formájú melleit és nyalogatni kezdte meredező bimbóit. Addig szopogatta őket, amíg kőkemények nem lettek a fogai érintésétől. Karen torkából hisztérikus sikolyok törtek fel.
– Oh, Jézusom!… Igen! Unngghhh! – nyögte Karen, miközben a kezét Laura tarkójára csúsztatta és a melleibe tolta a lány arcát.
– Oh, baby! Annyiszor akartam ezt csinálni! – lihegte Laura, miközben lecsúszott a lány forró combjai közé.

Lágyan félresimította a fekete szőrt a nedves punciról, és mélyen belecsúsztatta a nyelvét a lüktető nyílásba. Karen felnyögött, és érzéki teste összerándult az élvezettől. Kontrollálhatatlanul remegni és jajgatni kezdett, átadva magát Laura gyengét simogatásainak. Laura folytatta a lány puncijának nyalását és szopogatását, mialatt ő halkan dorombolt és harapdálta telt ajkait. Dereka remegett és tajtékzott, ahogy elöntötte a vágy forrósága. Tökéletesen gömbölyű, fekete feneke összeszorult, ahogy Karen egyre közelebb került az orgazmushoz. Laura lágyan a kezébe fogta, miközben ajkaival szinte felfalta a lány punciját. Összeszorította markában Karen fenekét és nyelvét mélyen belenyomta a lány puncijába, hevesen lefetyelve a fröcskölő nedvet, amitől a fekete lány egy heves orgazmusban tört ki.
– Auungghhh! – sikoltott fel Karen. Feszes teste ellenállhatatlanul vonaglott. – Nnnunnggmmmm! Oh! Oh . . . Jézusom, unnggmmmnnnggghhiieeee!
Laura addig tolta ki a lány élvezeteit, amíg csak bírta, majd hagyta, hogy az izgatóan hívogató test elernyedjen. Végül odasimult hozzá és megcsókolta. Egymás karjaiba zárkózva feküdtek az ágyon.
– Még senki sem okozott nekem ekkora élvezetet, mint te, Laura. – suttogta Karen. – Ilyen keményen, ennyiszer, ilyen hosszan. Elmondtam már neked, miután legutóbb együtt voltunk, felhívtam azt a srácot…
– Mert féltél, hogy leszbikus lettél. – fejezte be helyette Laura.
– Te is ugyanígy éreztél, ugye?
Laura bólogatott.
– Kislány, úgy megbaszott, hogy utána járni sem bírtam. Háromszor vagy négyszer is elmentem. Nem is gondoltam rád. Egészen másnapig, amíg a puncim el nem kezdett rendbe jönni. És akkor…
– Nem kell beszélned róla. – vágott közbe Laura. Érezte, ahogy valamiféle féltékenység árad szét benne a tudattól, hogy Karen valaki mással feküdt le.
– De én szeretném. Nap közben, a munkában, legépeltem ezt a levelet és rögtön nedves lettem. Láttalak magam előtt, meztelenül és…
Laura izgatott lett és büszke arra, hogy egy ilyen gyönyörű lány róla álmodozik. Feszülten figyelt és várta, hogy Karen folytassa.
– Bementem a mellékhelységbe és… nem is tudod elképzelni. Ujjazni kezdtem magam. Ott helyben. Összegyűrtem egy marék vécépapírt és felnyomtam. Rögtön elélveztem, miközben rád gondoltam.
A történet felizgatta Laurát, pedig már az is elég izgató volt, hogy ott fekhet Karen meztelen teste mellett. Annak a gondolata is felizgatta, hogy kielégítette a lányt, csupán azzal, hogy kinyalta.
– Tudod, hogy én is ugyanezt tettem – suttogta. – És tudod, hogy nem mondhattál volna el nekem egy ilyen sztorit, anélkül hogy csináltál volna velem valamit.
– Úgy érted, valami ilyesmit? – mosolyodott el Karen és kezét becsúsztatta Laura combjai közé. Két ujját betolta Laura puncijába és húzogatni kezdte ki-be, amitől Laura egy pillanat alatt ismét nedves lett.
– Ohhh!
– Tetszik?
– Istenem! Senki sem tudja ezt tenni velem, csak te.

Karen rátapasztotta az ajkait Laura melleire. Tudta hol van az a titkos pont, amivel egy pillanat alatt el tudja juttatni Laurát a csúcsra. Szopogatta Laura bimbóit, miközben ujjai ki-be jártak a puncijában és Laura hirtelen felsikoltott a rajta végigfutó orgazmustól.
– Ungghh! Ohnngg! Istenem… igen! Igeeeen! Mmmnngggeeeee! – üvöltötte. Gyönyörű teste hullámzott és rázkódott, ahogy a tüzes élvezet végig futott rajta.
És Karen nem engedte, hogy mindez elmúljon. Lecsúszott Laura combjai közé és szopogatni kezdte a punciját. Szopogatta, nyalogatta, izgatta, amíg Laura ismét el nem ment, sikoltozva és remegve.
– Ohhhnnnn… ohnnnnn Istenem, Karen, oh! Igen! Igen! Ungghhh! Ohhhnnn… aanngghhiieeeee!”
Végül Karen eltávolodott tőle és hagyta, hogy Laura végigtapogassa magát és a vére lassan lehűljön. Laura forrón megcsókolta őt.
– Ez az éjszaka is olyan lesz, mint az előző? – mormogta. Fejét Karen vállára hajtotta. Képtelen volt rákényszeríteni magát, hogy elengedje kezeivel a lány melleit.
– Remélem, kicsim. – lihegte Karen.
– De hogy tudnánk azt felülmúlni?
– Hmmm. Nem kell felülmúlnunk. – mosolygott Karen. – Egyszerűen csak kefélnünk kell, amíg már nem bírunk kefélni többet. Aztán még tovább. Kefélni tovább.
Mindketten boldogan felnevettek.

6. fejezet

Egyikük sem lepődött meg, amikor ismét végigcsinálták, amit Karen mondott. Mindketten még háromszor elmentek, mire végleg kimerültek. Aztán főztek valamit enni, lezuhanyoztak, és ismét egymásnak estek a kádban. Miközben a víz vadul csobogott körülöttük, őt átcsusszantak egy forró hatvankilences pózba.
Mialatt érzékien megtörölték egymást, Karen megkérdezte Laurától, hogy maszturbált-e valaha a kádban.
– Mmmm. Mindig – vallotta be a lány. – Azt hiszem a meleg víz az, ami felizgat. De csak másodpercekig tart.
– Tudom. – válaszolta Karen. – Csináltad már úgy valaha, hogy a víz a puncidba folyjon?
Laura szemei kitágultak.
– Hogyan?
– Úgy látom még nem. – mosolygott Karen.
– Mesélj róla!
Karen fekete szemei pajkosan csillogtak.
– Miért ne mutassam inkább meg?
– Rendben.

Még mindig érzékien meztelenül, puha fekete bőrét telepöttyözte a zuhanyból csöpögő apró cseppekkel, Karen visszacsúszott a kádba és elfeküdt a hátán. Egyre lejjebb csúszott, közelebb és közelebb a csaphoz. Széttárta a combjait és lábait a falnak támasztotta. Laura teste lüktetett, ahogy látta a lány punciját egyre közeledni a csöpögő cső végéhez. Karen merészen felpillantott rá.
– Megnyitnád nekem a vizet? – kérdezte kissé rekedt hangon.
Laura vérnyomása az egekbe szökött. A francba! – gondolta. – Miért nem jutott ez eddig eszembe? Óvatosa elfordította a csapot, mire egy kevés víz csurgott Karen puncijába.
– Ahhh! – nyögött fel a lány.
– Megsértettelek? – ijedt meg Laura.
– Nem. Nyisd meg jobban!
– Nem túl forró?
– Nem… uhhhhhh! Oh! Pont jó! Többet! Gyorsabban!
Akaratlanul is összekoccantak a fogai, ahogy Laura teljesen megnyitotta a csapot. A vastag vízoszlop egyenesen Karen rózsaszín puncijába áramlott. Rázkódott, ahogy a derekát egy kicsit arrébb csúsztatta így a víz egyenesen a csiklójára folyt. Szinte rögtön elment.
Karen bedugta az ujjait sima combjai közé és vadul ringatni kezdte a csípőjét, miközben az arcán a mennyei érzés grimaszai futottak végig. Hisztérikusan jajgatott, ahogy az orgazmus erős görcsei végigfutottak a testén.
– Ohhnnn… ungghhh! Ohh! Unnmnnnggeeeeee! Oh igen! Ohnn! Unngghmmnnieeee!
Karen gyönyöreinek látványa teljesen felizgatta Laurát. Talán még jobban, mintha ő maga okozta volna a lány orgazmusát. Karen teste egyszerűen gyönyörű volt. Az arcán az extatikus gyönyör hullámai futottak végig, a mellei hullámoztak fel-alá, az izmai pedig kontrollálhatatlanul remegtek, ahogy vonaglott a kád fenekén.
Karen kinyújtott karjai hívogatták őt és néhány másodperc múlva a két lány ismét csókolózni kezdett, és kezeikkel izgatták egymást azzal az őrült vággyal, ami már szinte teljesen eltöltötte őket és rövid idő alatt mindketten elmentek.
– Jézusom! Erre már nagyon szükségem volt – lihegett Laura, helyet cserélve Karennel, még mindig remegve az orgazmus lendületétől és erős késztetést érzett, hogy a hatását, akár ezen a perverz módon is meghosszabbítsa. – Gyerünk, kicsim! Csináld! Csináld! Gyorsan!
Karen széttárta a combjait és Laura arca fölé guggolt, lüktetve tátogó szeméremajkait a lány szájába nyomva. Közben előre nyúlt és eltekerte a kád csapját, enyhén szivárgó vízsugarat bocsájtva Laura puncijára, amitől a lány combjai remegni kezdtek és nyöszörgés tört elő a torkából. Erre Karen lendületből megtekerte a csapot és egy újabb erős vízsugár csapódott Laura lábai közé.
Laura mélyen feltolta a nyelvét a fekete lány nyílásába, ahogy a vízsugár elérte az ő punciját és egy újabb fergeteges orgazmusba kergette őt.
– Aunngghh! – nyögte és feje ide-oda mozgott. Összerezzent és a szemében könnyek jelentek meg a testén végighasító fájdalomtól és gyönyörtől. – Anngghhhh! Ohh! Mmnngggeeeee! Nnnggeeee!

Az intenzív orgazmustól, amit a forró víz okozott neki, úgy érezte mindjárt elájul. Eközben Karen lesiklott róla és éhesen szopogatni kezdte a mellbimbóit, markolászni a melleit és másodpercekkel az orgazmus elhalása után egy újat idézett elő.
Laura még mindig zihálva tátogott, amikor Karen megfordult és elzárta a csapot.
– Jézusom! Miért nem gondoltam erre korábban? – sóhajtott Laura, maga mellé húzva a gyönyörű fekete lány meztelen testét és szenvedélyesen megcsókolta.
– Tényleg jó volt? – kérdezte Karen mosolyogva.
Laura bólintott.
– És gyors.
– Tudom. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy a csúcsra juss. Legalábbis azok közül, amiket ismerek.
Vonakodva másztak ki a kádból és megszárítkoztak. Most már mindkettőjük teste tisztában volt az egymás iránt érzett vonzalmukkal és annak erejével. Mindketten tízszer mentek el. A testük és az idegeik már teljesen kimerültek, de nem bírták megállni. Laura csak most ébredt rá, mi is történt valójában.
Karen még mindig ugyanolyan könnyen eljuttatta a csúcsra, de most már hosszabb időbe telt, viszont az eredménye sokkal erősebb és intenzívebb volt. Karen ugyanúgy reagált és Laura érezte azokat a pillanatokat, amikor a lány intenzívebb bánásmódra vágyik, és szinte könyörög, hogy harapdálja, vagy az ujjait a puncijába tolja.
Laura tudta, hogy mi történik, de nem tudott uralkodni magán. Karen elfektette a fejét az ágyon. Laura a lábai fölött guggolt, masszírozva a lány érzéki fekete hátát és gömbölyű vállait. A kezei lassan lejjebb csúsztak Karen fenekének éjsötét holdjai felé. Bedugta ujjait a két kemény gömb közé, mire Karen halkan felnyögött.
– Tetszik? – kérdezte Laura.
– Mmmmmmmmmm! – dorombolt válaszként Karen.

Laura lejjebb csúszott, hogy megcsókolhassa a gömbölyű halmokat. Mindketten ismét felizgultak. Kevésen múlott, hogy túláradjon bennük az egymás iránt érzett vágy. Laura megcsókolta Karen tökéletes fenekét, majd harapdálni kezdte a húsát. Karen reakciója hihetetlenül heves volt. A feneke összeszorult és punciját az ágyhoz szorította.
– Oh, Istenem! Igen! – lihegte, miközben a teste vonaglott Laura alatt.
Laura arca egyre lejjebb és lejjebb haladt, behatolva a lány széttárt combjai közé. Nyelve megtalálta Karen tátogó szeméremajkait. Karen hangosan felnyögött, miközben mélyen behatolt a nedves nyílásba.
– Unggh! Oh … Jézusom! – nyögte.

Laura visszahúzta a nyelvét, és ismét csókolgatni és harapdálni kezdte Karen hihetetlenül vonzó fenekét. Érezte, hogy mindketten kezdik elveszíteni az önuralmukat.
– Megengedted már valaha egy pasinak is, hogy seggbe basszon? – kérdezte Laura.
– Viccelsz? – nézett hátra Karen a válla fölött. – Kislány, a pasim farka akkora, mint egy kisebb fa. Szerinted szeretném, hogy egy akkora fatönk behatoljon az én szűk fenekembe?
– Megpróbálta?
– Megpróbált rádumálni. Sikertelenül.
– És ha én tenném? – kérdezte Laura homályosan, mélyen betolva az ujját Karen farpofái közé.
– Ummm… Nem tudom.
– Te is ezt tetted velem. Emlékszel?
Karen bólintott.
– De csak mielőtt eljutottál a csúcsra. Amikor először együtt voltunk. Úgy mentél el, mint egy rakéta.
– Meglepetésként ért.
– Seggbe akarsz dugni? Az ujjaddal?
Most Laurán volt a sor, hogy bólintson, de Karen csak mereven nézett rá.
– Édesem, bármit megtehetsz velem, amit csak akarsz. – mondta ünnepélyes hangon. – Csak azzal törődj, hogy feljutass a csúcsra!
– Mmmm. És mi lenne, ha megint megbasználak a nyelvemmel? – búgta Laura, miközben szétfeszítette Karen fenekét és ismét nekitámadt az ajkaival.
– Oh, baby!… Ohhhh, baby! – nyögött fel Karen, ahogy Laura nyelve ismét behatolt az ánuszába.

Alig egy pillanat múlva Karen már úgy érezte, hogy a falra tudna mászni a gyönyörtől. Feljebb tolta a fenekét, egyenesen rá Laura nyelvére. Összeszorított szájjal nyögött. A teste remegett és a keze utat talált magának az ágyékához, hogy dörzsölni kezdhesse izgatott punciját. De Laura hamarosan ezt is átvette tőle és miközben a nyelvével Karen fenekében kalandozott, ujjai a lány nedves punciját simogatták. Félig maga felé kellett fordítania Karent, és a lány engedelmesen mozgott vele együtt, készen állva bármire, ami Laurának csak az eszébe jut. A lány szétfeszítette Karen fényes, puha combjait és még mielőtt a fekete lány észbe kaphatott volna, Laura összeérintette két ujját és feltolta a fenekébe.
Karen hangosan felnyögött és a szemei üvegessé váltak. Teljesen elgyengült, ahogy Laura szenvedélyesen mozgatni kezdte az ujjait a testében, a punciját szopogatva és mélyen behatolva a lány fenekébe.

Karen vonzó teste összerándult, megfeszült és elemelkedett az ágytól. Remegett, ahogy Laura az ujjait mozgatta benne és a nyelve a szeméremajkai között kalandozott. Laura emlékezett, hogy egy órája Karen alig két másodperc alatt elment, nyögve és dorombolva az extázistól. Most kicsit nehezebben ment, de Karen végül összerándult és felnyögött. Teste egyre jobban reszketett, ahogy közelebb került a csúcshoz. Egyre közelebb és közelebb…
– Aoowwnngg! – kiáltott fel, ahogy Laura ujjai mélyen belé hatoltak és a lány ajkai ráfeszültek a puncijára. – Oh… oh! Kérlek! Ungghhh! Oh… igen! Keményebben! Ungghhh! Csináld keményebben! Keményebben!
És Laura keményebben csinálta és Karen ismét megfeszült, ahogy feloldódott egy újabb, mindent elsöprő orgazmusban.
– Anngghh! – kiáltott fel és a könnyek patakokban folytak a szeméből. – Oh! Oh, Istenem… Laura! Igen!
Teljesen elkábult a hatalmas erővel rátörő gyönyörtől. Üveges szemekkel sóhajtozva kapaszkodott Laurába. Combjai rászorultak a lány kezére. Laura ujjai még mindig a fenekébe mélyedtek és Karen teste reszketett a gyönyörtől. Még többet akart.
– Ne hagyd abba! Ohh… ne hagyd abba! – könyörgött, vadul csókolva Laurát. – Dugj meg! Még egyszer, baby! Csináld megint! Jutass el a csúcsra! Szopd a bimbóimat, harapdálj, keményen! Kérlek! Oh, kérlek!
Laura kissé megijedt a féktelen vágytól, amibe belehajszolták egymást, de ő is érezte a vonzódást, ahogy Karen is, és még többet akart. Nem akarta bántani a lányt, de a szíve mélyéből meg akarta dugni, legalább olyan keményen, ahogy a lány követelte tőle.
Karen félig tébolyultan felnyögött, ahogy Laura szívni és harapdálni kezdte a mellbimbóit, tovább hergelve a lány fokozódó vágyait. Laura feltolta a hüvelykujját barátnője nedves puncijába, lágyan mozgatva benne. Aztán visszanyomta az ujjait Karen fenekébe, miközben a fogaival ráharapott a lány egyik mellbimbójára. Éles, állatias nyögés tört elő a fekete lány torkából.
– Auugnoownngg! Unghh! Unghh! – mordult fel és vadul vonaglott Laura karjai között.
Egyikük sem bánt még ilyen keményen a másikkal, mint ahogy Laura most tette. Ahogy az ujjai mozogtak a lány testében, és az ajkai szinte elfalták a fekete mellbimbókat, kezei pedig a lány punciját kényeztették, Karen extázisba esve nyögött fel és könyörgött, hogy csinálja még keményebben.
– Ungghhh! Owwnnggg! Oh! Igen! Ungghhh… Laura, csináld… keményebben! Igen! Kérlek!
És Laura már-már brutális erővel nyomta belé az ujjait, szabad kezével a melleit markolászva, szopogatva és harapdálva Karen mellbimbóit, addig, amíg a lány ismét össze nem rándult a gyönyörtől.
A rátörő orgazmus olyan erős volt, hogy egy pillanatra az eszméletét is elvesztette, majd ahogy ismét magához tért, hangosan nyögött, miközben hullámokban tört rá az élvezet.
Laura biztosan tudta, miközben a karjaiban tartja Karent és tovább ujjazza őt, hogy egyikük sem élt még át ilyen intenzív orgazmust. Karen arcán hullámokban futott végig a transz-szerű boldogság. A teste vonaglott és eltorzult arca olyanná vált, mint a megtestesült boldogság maszkja. Csak amikor a lendület végre enyhülni kezdett, tért vissza ismét a valóságba zihálva és könnyezve, nyögve és lihegve.
Laura átölelte és megcsókolta. Még mindig tombolt benne a felfokozott vágy, de bűntudatot is érzett, amiért így elbánt Karennel.
– Remélem, nem sebeztelek meg – suttogta.
– Kicsim! Tudod, hogy én kértelek rá. – válaszolta Karen érzéki hangon. – És még sosem éltem át akkora gyönyört, mint most. Azt hittem bele is halok.
– Én… én is azt hittem. – nézett rá Laura és lágyan megdörzsölte Karen puha mellbimbóit. A foga nyomai már eltűntek. – Tényleg nem sérültél meg?
– Kicsit fájnak. – vallotta be Karen. – De biztos nem sérülnek meg, ha te mellettem vagy. Istenem! Sohasem gondoltam volna, hogy egy orgazmus ilyen csodálatos lehet.
– Vigyázz! Még a végén irigyelni foglak!
– Tényleg? – Karen a hátára fektette Laurát és vadul megcsókolta. – Szeretnéd, hogy én is ezt tegyem veled? Szeretnéd, hogy igazán keményen megdugjalak? Ahogy te tetted velem?
– Én… nem tudom. – hezitált Laura. – Nem tudom, hogy el tudnék-e viselni annyi fájdalmat, mint te.
– Ez nem fájdalom, kicsim. – suttogta Karen végigcsókolva Laura melleit és ágaskodó bimbóit, hamar felizgatva őt. – Nem, ha így csinálod. Azt hittem belehalok. De nem bántam.
Laura nem tudta elfelejteni azt az izgalmat, amit érzett és a mennyei orgazmus ígéretét, amit Karen is átélt. És tudta, hogy Karen sohasem bántaná őt, de minden erejét bevetné, hogy Laura elérje azt a gyönyört, amit ő átélt.
– Istenem! – nyögött fel, ahogy Karen simogatni kezdte a punciját és ujjaival körözött az ánusza körül. – Istenem… igen! Igen! Csináld, Karen! Igen… kérlek!

7. fejezet

Most Karenen volt a sor, hogy a valaha érzett leghevesebb orgazmusba hajszolja Laurát. Minden képességét bevetette, hogy a lányt egy remegő, könyörgő rabszolgává alacsonyítsa le, aki bármit megtesz azért, hogy elérhessen a csúcsra.
Tudta, hogy hogyan nyalja Laura punciját lassan, csiklandozva és simogatva, szívva és a nyelvével izgatva, majd visszahúzódva és újra támadásba lendülve. Öt vagy hat perc után Laura már reszketett a vágytól. Remegő kezei között tartotta Karen fejét és lüktető puncijához tolta a lány száját, izgatottan nyögve és nyöszörögve.
– Ohhh, Istenem! Csináld! – könyörgött. – Csináld, most! Ohhh, kérlek, kérlek! Oh! Ungghh! Oh… kérlek Karen! Dugj meg! Csináld, kérlek! Mire vársz?
– De, kicsim! Azt akarod, hogy jó legyen, nem? – ingerelte Karen gyengéden. – Azt akarod, hogy kemény legyen, nem? Mint nekem. Nem akarod, hogy megdugjalak? Azt mondtad, szeretnéd. Ahogy te tetted velem.

Laura teste összerándult, ahogy érezte Karen ujjait behatolni a fenekébe, nyomva és feszítve. Tudta, hogy ez következik, de szinte sokként érte, ahogy először egy, majd két ujj hatolt be a szűk nyílásába.
– Ungghh! – morgott Laura és könnyek szöktek a szemébe.
– Szeretnéd, hogy itt is megdugjalak? – kérdezte Karen lágyan, ki-be húzogatva hosszú ujjait.
– Unh! Igen! – sikította Laura. – Csináld!
– Oh, baby… oh, baby! Olyan gyönyörű vagy! – morogta Karen, nyelvét mélyen Laura szeméremajkai közé dugva, ujjait pedig a lány fenekébe.
Karen a hasára fordította Laurát és csókolgatni, szívni, harapdálni kezdte a lány fenekének félgömbjeit, miközben az ánuszát ujjazta. Laura sohasem érzett még ilyet életében.
– Oh! Istenem!… Ohhh, Istenem! – nyögött, arcát a párnába fúrva és összeszorította a fogait, ahogy Karen ujjai egyre keményebben mozogtak a testében. – Ungghh! Oh! Unhhh! Oh, igen!
– Oh, baby! Istenien fogod érezni magad, amikor eljutsz a csúcsra. – suttogta Karen, ismét megfordítva Laurát, így hozzáférhetett a lány szájához és szabad kezével a feszes melleit markolászhatta.

Most ugyanabban a pózban feküdt Laurán, ahogy a lány feküdt rajta azelőtt. Laura teste Karen karjai és lábai közé záródott. Puncijában érezte a fekete lány hüvelykujját, miközben Karen többi ujja a fenekében matatott.
– Istenem! Olyan közel vagyok! – nyöszörögte, vadul csókolva Karen száját, amikor az közelebb ért. – Mindjárt…
– Tudom, kicsim, tudom. Már csak néhány másodperc.
– Unnhhh! Unnhhh!
Végül Karen a szájába vette Laura érzékeny mellbimbóit és szopogatni kezdte őket. Majd ismét szabad kezébe vette Laura melleit, dörzsölve és szorongatta őket. Laura teste összerándult, amikor érezte Karen fogait a mellbimbóiba mélyedni.
– Owwnnggg! – üvöltött a fájdalomtól vonagló testtel. A beléhasító fájdalom ellenére éles szexuális vágy futott végig a testén, mint az áramütés. A fájdalom megszűnt és helyét a kitörő öröm vette át. Laura összerándult és egyre közelebb és közelebb került a gyilkos erejű orgazmushoz.
– Oh, Istenem, igen!… Ohhh, Istenem!… Igeeeeen! – kiáltott fel. A teste összerándult és megfeszült. Kontrolálhatatlanul kezdett remegni, ahogy Karen az utolsó fokozatba kapcsolt.
Karen mélyen Laura fenekébe tolta az ujjait, közben hüvelykujjával izgatva a lány punciját és szívogatta és harapdálta a mellbimbóit olyan erővel, hogy Laura majdnem elájult a fájdalomtól. De ahogy a teste megdermedt és sikoly tört elő a torkából, úgy érezte, hogy ezer darabra szakad és testét elöntötte a minden eddiginél hatalmasabb orgazmus.
– Nnngggeeee… nnggggeeee! – sikított fel hisztérikusan, ahogy a teste görcsbe rándult.
Karen pedig, ahelyett, hogy csak tartotta volna a testét és magához ölelte volna őt, tovább mozgatta az ujjait a puncijában és a fenekében, tovább harapdálva Laura mellbimbóit, két vagy három újabb orgazmusba hajszolva őt. Ezek után Laura testéből minden erő elszállt. Csak feküdt a matracon lihegve és zihálva, arcát pedig elöntötték a könnyek.
– Oh, a francba is! – nyögte halkan. Szinte képtelen volt végiggondolni, min is ment keresztül.
Most már tudta, hogy mit tett Karennel néhány perccel korábban. Összerezzent, ahogy Karen kihúzta az ujjait a testéből. Összerezzent, ahogy érezte a lány nyelvét a mellbimbóin.
– Istenem! – nyögött fel. – Sohasem éreztem még ilyen keményet ezelőtt.
– Túlságosan is megsértettelek? – kérdezte Karen.
– Még sohasem jutottam l így a csúcsra. Még veled sem. De nem tudom, hogy akarom-e gyakrabban. Tényleg keményen megbasztál.
– Tudom.

Egyszerre csókolgatták és simogatták egymás testét. Ez a lassú, gyengéd szeretkezés gyógyírként szolgált arra, ahogy elbántak egymással korábban.
– Még mindig akarlak – morogta Laura.
– Az érzés kölcsönös – suttogta Karen.
Ritmusosan mozogtak együtt. Most nem éreztek sürgetést, csak mély szerelmet és rendkívüli fizikai vágyat. Testük harmonikusan egymásba olvadt. Érezték egymás vágyait és tudták, hogyan elégítsék ki azokat. Hol érintsék, csókolják, simogassák, szopogassák egymást. Körülbelül húsz percet töltöttek el azzal, hogy újraélesszék egymást, hogy könyörögjenek a törődésért, és amikor végül elérték a puha, virágzó és mindent beborító orgazmust, úgy érezték, hogy ez mindennek a csúcspontja.

Ez után mély álomba merültek, és az éjszaka során még egyszer felébredtek, hogy átéljenek egy lassú, szenvedélyes szeretkezést, majd reggelig aludjanak. De reggel, felfrissülve, még két újabb orgazmust szereztek egymásnak, mielőtt felkeltek volna, majd még egyet, miközben felöltöztek munka előtt. Amikor elhagyták a lakást, már nem tudták biztosan, melyiküknek hány orgazmusa volt, de abban biztosak voltak, hogy legalább ugyanannyiszor, mint legutóbb.
– Nem hiszem, hogy túl sűrűn kéne látnunk egymást. – mondta Laura. – Még a végén megöljük egymást.
– Már látom is az újságokat. Két lányt találtak holtan, szeretkezés közben. – tréfálkozott Karen.
Mindketten kuncogtak, de egyikük sem nevetett igazán. Mindkettőjüket továbbra is aggodalommal töltötte el az egymás iránt érzett szexuális vágy.
És most már nem találtak indokot, hogy kerüljék egymást. Munka után Karen már várta Laurát a kocsijánál a parkolóban.
– Ott felejtettem a kocsidat nálad. Emlékszel? – mondta. – Kisegítenél egy fuvarral?
Laura elmosolyodott.
– Bejössz egy italra, mielőtt hazamennél?
Karen hátra nézett és Laura látta a szemében csillogó vágyat.
– Nem, hacsak meg nem ígéred, hogy azonnal az ágyba viszel, és addig kefélsz, amíg azt nem mondom, elég – mormogta az orra alatt.
– Ezt akartam hallani – mosolygott Laura. – Hallani akartam, ahogy könyörögsz.
Beszálltak Laura kocsijába és meg sem álltak a lakásáig. Amikor beléptek, Laura rájött, hogy Karen csak félig viccelt. A hálószobában a lány előkapott egy kis műanyag csomagot.
– Egy kis meglepetés mára. – mondta rejtélyesen.
– Tényleg? Micsoda?
– Elmentem egy szexboltba ebédidőben.

Kinyitotta a szatyrot az ágy fölött és egy nyolc láb hosszú fehér kötél esett ki belőle. Laura, akinek ezelőtt sosem volt még ilyen perverz erotikus ötlete, érezte, hogy a pulzusa az egekbe szökik, és furcsa vágy fut végig a testén. Istenem! Ezt szerezte nekünk?
– És mire szánod ezt a meglepetést? – nyelt egy szárazat.
– Ez a meglepetés arra való, hogy az egyikünk az ágyhoz kötözhesse a másikat. – válaszolta Karen sötéten.
– Ó!
– Vállalom, hogy leszek az első.
– Tényleg? Úgy értem mire?
– Hogy megkötözz, te buta. Megkötözhetsz, és azt tehetsz velem, amit csak akarsz. Hát nem izgalmas?

Laura nehezen tudta elképzelni, mitől is olyan izgalmas ez.
Istenem! Ez olyan beteg és zavaros – gondolta. Puncija lüktetni kezdett és átnedvesedett. Egész teste megtelni látszott olyan szexuális hévvel, amit még sohasem érzett korábban. Magához húzta Karent és hevesen megcsókolta, átkarolva a lány testét.
– Istenem! Kicsim, még sohasem hallottam ennél izgalmasabbat, – suttogta rekedt hangon Karen fülébe.
– Kötözz meg és tégy, amit akarsz! – suttogta Karen és üveges szemei megteltek a szexuális vággyal.
Kezet ráztak és levetkőztek. Karen széttekerte a kötelet és odaadta Laurának, majd leült az ágy szélére.
– Nem tudom, hol kezdjem – mondta Laura idegeskedve.
– Miért nem kötöd ki először a melleimet? – ajánlotta Karen és lenézett a gyönyörű, formás dombokra.

Laura vére lüktetett az ereiben, ahogy körbetekerte a fehér kötelet Karen vonzó, tökéletes mellein. Háromszor körbetekerte mindkettőt. Nem túl szorosan, nehogy megsértse őket, de elég szorosan, hogy a sötét félgömbök megduzzadjanak és Karen csillogó mellbimbói felágaskodjanak.
Összecsomózta a kötelet Karen kidülledt mellei között, majd áthúzta a tarlójánál, aztán át a farpofái között, egészen az ágyékáig. Most már mind a ketten remegtek és halkan lihegtek.
– Ó, Istenem, igen! – nyögte Karen, miközben Laura körbetekerte a kötelet a mellei alatt. Aztán ismét felhúzta Karen vállához, aztán megint le az ágyékáig és a másik oldalon vissza. Most Karen szeméremajkait szétfeszítette a köztük végighúzódó fehér kötél, enyhén ferdén, hogy látni lehessen lüktető puncija belsejét.

Laura egyre találékonyabb lett, miközben dolgozott. Most segített Karennek az oldalára feküdni, aztán körbetekerte a lány combjait a kötéllel, majd kikötötte a bokáit, majd ismét fel a vállaihoz. Most a hátára fektette Karent. A lány combjai elfordultak, puncija megduzzadt, felfúvódott mellei összeszorultak és fényes mellbimbói úgy néztek ki, mint két érett szilva. Karen kezei még szabadok voltak, de Laura most rácsomózta a kötél maradék részét a csuklójára és hozzákötözte őket a bokáihoz. Most már Karen teljesen tehetetlen volt és kiszolgáltatott. Pillantásában a félelem keveredett a nyers szexuális vadsággal.
– Még sohasem csináltam ezt senkivel, csak veled. – suttogta rekedten Laurának. – Akartam, de még senkiben sem bíztam ennyire.
– Kicsim! Tudod, hogy én sohasem bántanálak. – mondta Laura és megcsókolta a lányt, melleit nekifeszítve Karen összeszorított melleihez.
– Ohhhnnnn… oh, a francba! Már most mindjárt elmegyek. – lihegte Karen. – Most már kikötöttél. Most dugj meg! Bassz meg! Gyerünk! Keményen!
Laura elkezdte csókolgatni és simogatni a lány összekötözött testét. Talán a vastag kötél csak még vonzóbbá tette Karen gyönyörű testét. Ahogy Laura nyelve hozzáért a megduzzadt mellbimbókhoz, mély nyögéseket csalt elő a lány torkából. És amikor szopogatni kezdte az egyiket, érezte, hogy Karen teste összerázkódik az orgazmustól.
– Ohhnnnn, Istenem… unngghhh… oh, a francba! – zihálta Karen. – Tegyél valamit a számba! Kérlek! Különben sikítani fogok.
– Ó, kicsim.
– Kérlek. Aztán dugj meg! Ó, édesem! Már olyan közel vagyok!
Laura kétségbeesetten pillantott körbe a szobában, hogy találjon valami pecket. Aztán megakadt a szeme egy friss pár selyem bugyin, ami kilógott az egyik fiókból. Vastag kötéllé sodorta őket és belegyömöszölte Karen szájába.
– Kapsz levegőt? – kérdezte.

Karen bólintott. Üveges szemei megteltek az egyre fokozódó vággyal.
Aztán Laura elővett néhány öreg combfixet és rácsomózta őket a pecekre, rögzítve Karen feje mögött. Most már Karen hangja teljesen elcsuklott. Annyit sikíthatott, amennyit csak akart. Laura most már visszatérhetett Karen melleihez és szopogathatta és gyömöszkélhette őket. Érezte, ahogy egyre jobban felforr a vére, ahogy harapdálta a lány felfúvódott melleit és hallgatta Karennek a vastag szövet mögül előtörő nyögéseit.
Laura már épp készen állt, hogy eljuttassa Karent a csúcsra, amikor megszólalt a csengő.