Gézuka felvételizik a BDSM klubba

Nóra után indulva beléptek az ajtón és egy nagy terembe, egy mozi nézőterére jutottak, legalábbis ez ugrott be először Évának, miután körülnézett. A lány előreengedte őket, aztán mielőtt az ajtót bezárva visszament volna a pultjához még rácsapott kicsit Gézuka fenekére és közel hajolva a fülébe súgta:
– Sok szerencsét, kisbuzi!
A fiú felkapta a fejét, de már csak a bezárult ajtót látta. Felmérte ő is a helyiséget. Az ajtó, ahol bejöttek, a baloldalon volt, a terem vége felé. Balra egy kis lépcsőn egy színpadra lehetett felmenni. A színpad hátsó falán nagyméretű vetítővászon volt, a jobb oldalon, hogy a vásznat ne takarja egy asztal és mögötte két szék állt erősen megvilágítva. A színpad két oldalán összehúzható sötétítő függönyök lógtak. A terem többi része csak halványan volt megvilágítva. A bejárati ajtótól jobbra kb. 3 méter szabad tér volt, mögötte egy hosszú pult állt, a pult mögött ülő négy ember arcát nem lehetett látni a homályos fényben, még a nemüket sem lehetett megállapítani. Mögöttük homályosan látszott egy enyhén lejtős nézőtér fotelokkal és dohányzóasztalokkal. A nézőtér üres volt. A terem jobb oldalán a fal mentén, jól megvilágítva, kis lenyitható székek voltak. Az egyik széken egy ismeretlen lány ült, szobalány egyenruhában, egy másikon pedig a mosdóban megismert Kati. Tőle balra állt egymás mellett a két sissy, Andi és Gabi. A nézelődését a pulttól érkező férfias, mély hang szakította félbe:
– Kérem, jöjjenek beljebb! István, ismered a házirendet, kérlek, kísérdd fel a színpadra az asztalhoz a hölgyet és a jelöltet!
– Igen, Gábor, szívesen – szólalt meg István – Éva kérlek, fáradj fel a színpadra és ülj le az egyik székre. Gyere, Gézuka! Állj meg itt, ahol mutatom, és ne mozdulj, csak ha megparancsolják! Ha kérdeznek, azonnal válaszolj és teljesen őszintén! – mondta. Megragadta a fiú karját és felvezette a színpadra, odaállította az asztal mellé, ő pedig leült az asztalhoz a nő jobbjára. A fényszórók sugara azonnal a fiúra irányultak, fénybe burkolva Gézukát. Felnézett, de nem látott semmit és azonnal könnybe lábadt a szeme az erős fénytől.
– Kedves Éva, Gézuka. Azért vagyunk itt, mert a tagtársunk, István, ajánlotta, hogy Gézukát vegyük fel a klubba, mint tanulót. Most megvizsgáljuk, alkalmas-e erre a fiú. Kérem, hogy a jegyzőkönyv miatt minden kérdésre hangosan, jól érthetően válaszoljanak. – mondta Gábor.
– Értem, rendben – válaszolt Éva.
– Kedves Éva – szólalt meg újra a mély hang – Ön vendég itt a klubban, egyik tagtársunk, István vendége. Aláírta a titoktartási nyilatkozatot, amely értelmében az itt történtekről, erről a helyről semmit nem árulhat el senkinek. Megerősíti ezt most előttünk szóban is?
– Igen – mondta Éva felnézve.
– Köszönöm Éva, ezzel rendben vagyunk. Gézuka! – szólította meg a férfi a kisfiút, aki összerezzent a szigorú hangtól – Te is aláírtad a titoktartási nyilatkozatot. Megerősíted, hogy soha senkinek nem árulod el, ami itt történik?
Gézuka felkapta a fejét, de semmit nem látott az erős fénytől így gyorsan újra lehajtotta. Arra gondolt, hogy miért kérdezik ezt tőle? Hát persze, hogy nem fog senkinek erről a szégyenről beszélni! De halkan csak ennyit mondott miután nyelt egy nagyot:
– Igen. Igen uram…
– Rendben van, akkor folyathatjuk – mondta a férfi. – István, ajánlottad, hogy az itt megjelent Gézukát vegyük fel tanulónak. Gézuka kitöltötte a felvételi kérvényt és aláírta. A jelölt édesanyja, Éva beleegyezett a felvételbe. Igaz?
– Igen – válaszolta egyszerre Éva és István.
– A bizottság előtt van a jelölt életrajza, az anya jellemzése és István, az ajánló jellemzése, valamint a fiú saját kézzel írt beszámolója a maszturbálási szokásairól. István ismertette velünk, hogyan ismerte meg a jelöltet, és hogy ezen a héten már nevelésbe vette. Vannak képeink és videó felvételeink a jelöltről, a büntetéséről, ezeket majd megnézzük és volt alkalmunk megfigyelni a jelölt viselkedését a klub wc-jében. Most majd kérdéseket teszünk fel a jelöltnek és néhány utasítást is kap majd. A válaszokat és a viselkedését, igyekezetét értékeljük majd. Ezután egy orvosi vizsgálat fog történni, amit a bizottság egyik tagja, Anna, végez majd. Anna orvos és rendelkezésére áll minden szükséges eszköz és egy szakképzett ápolónő is. Ha egészségileg alkalmas a jelölt és a viselkedése, valamint a kérdésekre adott válaszai alapján érdemesnek találjuk a felvételre, akkor egyes szintű sissyként beiratkozhat a klub iskolájába.
– Köszönjük, igyekezni fog a gyerek – mondta Éva.
– Reméljük, sikerrel jár! – Mondta Gábor, aztán Gézukához fordult – Gézuka, mutatkozz be, és mondd el a saját szavaiddal: miért szeretnél sissy lenni, miért szeretnéd, ha felvennénk a klubba tanulónak?
Gézuka felkapta a fejét, aztán idegesen az anyjára nézett, de csak az alakját látta a félhomályban, amint felé fordul a feje és vár a válaszra. A fiú lehajtotta a fejét, sóhajtott egyet és elkezdte:
– Bugyis Gézuka vagyok, egy engedetlen, rossz gyerek. – Gézuka megakadt, nem tudta mit mondjon, miért akarja, hogy felvegyék a klubba? Hiszen ő nem akarja! Ő haza akar menni és elfelejteni ezt az egészet és élni, mint régen… De tudta, hogy ezt nem mondhatja, hogy ha nem megfelelően válaszol, akkor nagyon elverik és rosszabb is történhet vele. Felnézett újra az anyjára, aztán lehajtotta a fejét és halkan, meg-megakadva mondta – Azért… Azért szeretném, ha felvennének a klubba Uram… Mert szeretnék engedelmes fiú… Engedelmes bugyis lenni. Hogy anyuka elégedett legyen velem és István úr is… és, hogy ne kapjak ki sokszor… és… Én igyekezni fogok nagyon és kérem szépen, hogy vegyenek fel és tanulhassak, hogy sissy legyek! – A végére a fiú elsírta magát és az utolsó szavakat már sírva, de hangosan mondta, szinte kiáltotta.
– Úgy látszik, tényleg igyekszik a gyerek – mondta egy nő a nézők közül – de inkább csak a nevelőinek megfelelni, mert fél a büntetéstől. Nem éreztem benne a vágyat, hogy tényleg szeretne sissy lenni…
– Talán nem is tudja még, nem tudatosult benne. De aki ismeri, az már felfedezhette a gyerekben, hogy született sissy. – Hallatszott egy férfi hangja.
– Igen, a gyerek még zavarodott, ismeretlen számára minden… – mondta Gábor – De a hajlam megvan benne, ezt István nagyon jól vette észre. Egyértelműen szüksége van a gyereknek szigorú nevelésre, irányításra, de ezt persze megkaphatja otthon is.
– Igen, és már húsz éves, és eddig semmilyen szigorban nem volt része, nem nevelték megfelelően. A legtöbb jelölt 18-20 évesen kerül elénk, de már több év tapasztalattal a hátuk mögött és úgy, hogy már régen várják, hogy felvegyék őket a klubba. Gézuka teljesen kezdő. Kérdés, hogy mire lehetne használni itt? – Mondta újra a nő.
– Tisztelt tagtársak – mondta Gábor – ezeket a kérdéseket egymás között beszéljük meg, ne a jelölt és az édesanyja előtt! Most tegyük fel a kérdéseinket a gyereknek, hallgassuk meg és figyeljük meg őt, aztán döntünk majd.
A pult mögött ülők bólintottak, egyikük felemelte a kezét. A tárgyalást vezető Gábor megadta a szót: – Kérlek, kérdezz!
– Gézuka, a beszámolódban írsz róla, hogy sok helyen maszturbáltál már: iskolai, egyetemi wc, vonat, kapualjak, stb. Előfordult, hogy lebuktál, meglátott valaki?
Gézuka elvörösödött, ahogy arra gondolt, hogy ezek az emberek mind elolvasták a beszámolóját a maszturbálásairól, nagyon szégyellte magát, csendben, lesütött szemel válaszolt:
– Nem… Nem Uram…
– Hangosabban, érhetően és teljes mondatban válaszolj!
– Nem, Uram, sose látott meg senki maszturbálás közben – mondta hangosabban Gézuka, aztán egy picit hallgatva hozzátette – csak most, anyuka, amikor Ágit meglestem.
– Rendben – mondta a férfi – szóval soha nem maszturbáltál mással együtt?
– Nem Uram.
– És te lestél meg mást maszturbálás közben?
– Nem Uram. Csak videón láttam.
– Máskor lestél meg valakit, vagy csak Ágit?
Gézuka egy pillanatra elhallgatott, felnézett az anyjára, aztán lesütötte a szemét és válaszolt:
– Az unokatestvéremet lestem meg Uram.
– Meséld el mi történt!
A fiú lesütött szemmel, néha megakadva elmesélte az egész történetet, hogyan leste meg a lányt, kapták rajta és verték meg utána. Amikor végzett elhallgatott.
– Éva kérem, így történt? – kérdezte a férfi.
– Igen, a nővérem szerint is így történt.
– Köszönöm. – a férfi újra Gézukához fordult. – Tehát ennyi a tapasztalatod a lányokkal? Két pucér lányt láttál és maszturbáltál rájuk, de nem volt semmilyen testi érintkezés? Csók, tapogatás, egymás fogdosása?
– Nem Uram. Semmi nem volt. – mondta Gézuka, aztán gyorsan hozzátette – Vagyis, Ági fogta a kis pisilőmet, amikor hátrakötötte és megkötötte a masnimat. – Egy pillanatra elhallgatott, aztán folytatta. – És csókolózás is volt ma a wc-ben Andival és Gabival…
– Rendben van Gézuka. Tehát lányokkal és fiúkkal is teljesen szűz vagy. Eddig a két sissyvel csókolóztál csak?
– Igen Uram.
– Rendben. – A férfi a többiekhez fordult – Köszönöm a lehetőséget, a türelmet, Gábor.
– Kérlek Sándor, számunkra is hasznos információk voltak. Folytassuk!
Most a nő kérdezett:
– Mit tartasz a kezedben, Gézuka?
A fiú értetlenül nézett a kezére és a benne tartott cumira, teljesen megfeledkezett róla mióta bejöttek a terembe.
– Kérdeztem valamit, Gézuka! – szólt rá a nő szigorúan.
– Bocsánat… Egy cumi…
– Szólíts Hölgyemnek, bugyis, és válaszolj teljes mondatban!
– Bocsánatot kérek Hölgyem! Egy cumi van a kezemben.
– Mutasd fel, hogy mindenki jól lássa! – Amikor a fiú tétován felemelte a fasz alakú cumit a nő folyatta – Most mondd el szépen kié ez a cumi, milyen alakú a cumi?
Gézuka céklapiros arccal dadogva mondta:
– Az enyém… Most kaptam István úrtól. Fü… fütyi alakja van…
– És miért adott neked István úr egy fasz alakú cumit? Faszszopó vagy, Gézuka?
– Nem! – kiáltott fel a fiú – Nem vagyok faszszopó!
Ledobta a cumit és el akart szaladni, de ahogy megfordult egy erős kéz elkapta a karját, aztán a fülébe markolt és húzni kezdte. A fiú sírt, hangosan zokogott, alig hallotta István hangját, aki a fülébe súgta:
– Ezért nagyon ki fogsz kapni! Szégyent hozol édesanyádra és rám is! Térdelj le és vedd fel azonnal a cumidat! Aztán térdelve kérj bocsánatot mindenkitől! És nagyon igyekezz, mert ha nem bocsátanak meg, ha nem vesznek fel, akkor nagyon rosszul jársz!
Gézuka letérdelt és felvette a cumit. Zokogva felnézett, aztán lesütötte a szemét és sírva bocsánatot kért:
– Bo… Bocsánatot kérek! Kérem, Hölgyem, ne tessék haragudni, bocsánatot kérek! Ígérem, hogy engedelmes bugyis leszek! – Aztán sírva térdelt tovább, míg István fogta a fülét.
– Ez van, amikor teljesen képzetlen jelölteket hoznak ide… – mondta a nő legyintve.
– Igen, képzetlen, de éppen képezni akarjuk… Na, mindegy, ezt majd megbeszéljük. – Mondta Gábor, aztán Istvánhoz fordult – Hozzájárulsz, hogy Kati kivigye a gyereket a wc-re? Megnyugtatja, ha szükséges megpisilteti, ad neki inni, megmossa az arcát.
– Igen, természetesen – mondta István. – És köszönjük a türelmeteket!
– Kati! – Fordult a lányhoz Gábor – Vidd ki a gyereket a mosdóba és hozd rendbe! Ne időzzetek sokáig!
– Igenis! – mondta a lány és már indult is, megfogta Gézuka fülét, amit István éppen elengedett és megszorította, felhúzta a fiút a térdelésből.
– Gyere és legyél nagyon engedelmes! – Súgta oda neki, aztán kivezette a szipogó Gézukát a teremből.
Éva, aki szó nélkül nézte végig a jelenetet most felállt és megszólalt:
– Elnézésüket kérem a kisfiam miatt! Sajnálom, hogy ilyen neveletlen és ennyire érzékeny. Nem szokta még meg a fegyelmet, hogy engedelmeskednie kell. Kérem, büntessék meg, tiszteletlensége miatt, ahogy megérdemli! De kérem, ne utasítsák el a felvételét, hiszen látható, hogy képzésre van szüksége!
– Kérem Éva, nyugodjon meg, előfordul a jelentkezőkkel, még a tapasztaltabbakkal is, hogy a bizottság előtt megijednek, bepánikolnak – mondta, Éva meglepetésére, az eddig ellenségesen viselkedő nő. – éppen ez az egyik célja a kikérdezésnek, hogy olyan szituációban lássuk a jelölt viselkedését, ami újdonság számára. A mi kis vitánkért pedig elnézését kérem, nem kellett volna ön előtt beszélnem a klub belső ügyeiről, a felvételiről, a szabályokról.
– Köszönöm – mondta meglepetten Éva.
A nő felállt a pult mögött és előre sétált, felment a színpadra és megállt Éva mellett. Magas, elegánsan öltözött 60 év körüli nő volt. Kezet nyújtott Évának.
– Anna vagyok. Ha én nem is támogatom feltétlenül a fia felvételét, a másik három jelenlévő bíráló közül kettő igen szavazata is elég lesz, és úgy gondolom, meg fogja kapni a szavazatokat.
– Köszönöm, nagyon kedves… – Éva zavarban volt, nem készült fel egy beszélgetésre egy ilyen határozott, erős nővel.
Anna, látva a zavarát elmosolyodott:
– Kérlek, ne érezd feszélyezve magad! Tudom neked is újdonság itt minden, az egész helyzet. Ne érezd magad zavarban! – Szemével megkereste az időközben a pulthoz sétált Istvánt és felé intett. – István tapasztalt. A kislányát nagyon szépen neveli, de ide nem hozhatja még a korhatár miatt. És azt hiszem Ági többet örökölt az apja domináns egyéniségéből, mint azt István gondolná, ő nem szolgának való. Mindenesetre megértem Istvánt, hogy szeretne saját szolgát itt a klubban, és hiszek is benne, hogy ha ő garantálja, akkor egy teljesen kezdő is jó szolga lehet. Fel fogjuk venni a fiadat. De a büntetés lehetőségét, amit felajánlottál, magam részéről elfogadom és ragaszkodom hozzá! A sikeres felvételi után, az első látogatásai egyikén meg fogom büntetni. És nem leszek kíméletes.
– Köszönöm a szavaidat, hogy megnyugtatsz – mondta Éva hálásan. – A gyerek büntetése pedig… Bízom benne, hogy tudod, tudjátok, mit érdemel és, mit lehet vele tenni.
– Igen – nevetett fel Anna – nyugodt lehetsz, fájdalmas büntetés lesz, de olyan, amit kibír, és aminek maradandó nyomai sem lesznek. Legalábbis a testén nem, de reméljük a viselkedésében igen! Mind tapasztaltak vagyunk. Én pedig orvos is, én fogom megvizsgálni a gyereket nemsokára.
– Köszönöm – mondta Éva hálásan. Aztán összeszedte a bátorságát és rákérdezett arra, mit a beszélgetés elejétől izgatta – Neked… Neked is van itt gyereked?
– Gyerekem nincs itt, az én két fiamat, tudtommal, nem érdekli ez a fajta életvitel, gondolkodás. – Mondta Anna, ők mindketten felnőttek, sikeres, családos emberek. – De szolgám, pontosabban szolgálóm, az van. Éppen itt jön.
A szobalányruhás nő közeledett a kezében tálcával, rajta poharakkal és hideg ásványvízzel. Éva most látta, hogy nem olyan fiatal, mint belépéskor gondolta. A nő harminc év körüli volt, csinos, vörös rövid hajú. Lassú, tipegő léptekkel közeledett. Amikor hozzájuk ért meghajolt és halkan kérdezte:
– Hölgyeim, parancsolnak vizet, esetleg más üdítőt, vagy italt?
– Az ásványvíz jó lesz – mondta Anna – mutatkozz be a hölgynek!
A lány gyorsan letette a tálcát, aztán meghajolt és halkan mondta:
– Évi vagyok, Anna Úrnő személyi szolgálólánya.
– Nahát, névrokon – mosolyodott el Éva. – Tölts egy mentes vizet, kérlek.
– Igenis hölgyem! – A lány gyorsan felbontott egy palackot és kitöltötte vizet, odakínálta Évának, majd kérdezés nélkül az úrnőjének is töltött szénsavas vizet. – Parancsoljanak!
– Jól van, mehetsz – szólt rá Anna.
– Személyi szolgáló? Ez, ugye, azt jelenti, hogy ő csak neked engedelmeskedik itt?
– Majdnem. Mindenkivel szemben, minden klubtaggal szemben, természetesen ez a szolgákra nem vonatkozik, köteles tisztelettudóan viselkedni és kisebb dolgokban engedelmeskedni. Például, ha valaki, mint most is, megkéri, vagy utasítja, hogy szolgáljon fel italokat, ezt az én megkérdezésem nélkül is teljesítenie kell, hacsak előtte nem kapott tőlem más utasítást. Megtilthatom neki, hogy bárkitől bármilyen kis utasítást is elfogadjon, ilyenkor, ha valaki parancsolna neki valamit udvariasan el kell utasítania, megmondania, hogy úrnője megtiltotta az engedelmeskedést. Ilyesmi nagyon ritkán fordul csak elő. Most azt az utasítást kapta, hogy segítsen a felvételi lebonyolításában, ebben benne van a felszolgálás, szükség esetén ügyintézés, jegyzőkönyvvezetés, stb. Vagy akár, ha kell, ő is kivihette volna Gézukát mosdatni, ilyen feladatokra van ma utasítva. És mivel civilben ápolónő és az asszisztensem, ő fog segíteni az orvosi vizsgálatokban is.
– Értem. Milyen vizsgálatokról van szó? – kérdezte Éva.
– Semmi komoly. Felvesszük az adatait, testméretek, vérnyomás, stb. Fel kell mérnünk, hogy egészséges-e a jelölt, nem okozunk-e egészségkárosodást valamilyen feladattal, vagy büntetéssel. Amit egy egészséges emberrel meg lehet tenni egy beteggel nem biztos. És készítünk egy vér- és vizeletvizsgálatot, általános labor. És természetesen megvizsgáljuk fertőző betegségekre is, nemi betegségekre is. Gézuka esetében természetesen ettől nem kell félni, elhiszem neki, hogy teljesen szűz még. – Mondta Anna mosolyogva. – De mindenképpen kell, hogy mintegy kezdőállapotokat rögzítsük az adatait, eredményeit most.
– Értem – mondta Éva – de akkor ez nem azonnali, a laborra idő kell és az nem is névtelen…
– Nem ma, de gyorsan meg lesz minden eredmény. És névtelenül, teljesen. Én garantálom. Ha már itt tartunk, van valamilyen betegsége a gyereknek, allergia, gyógyszerallergia, függőség?
– Nincs, tudtommal egészséges és eddig nem derült ki allergia sem. Függőség? Hát a maszturbálás, úgy látom… – Nevetett fel Éva.
– Azzal már nem lesz gond, szabályozva lesz, nyugodj meg. Rendben, nincs ismert betegség és allergia. Azért egy teljes allergia tesztet is végzünk majd, kicsit tovább tart, de ez nem befolyásolja a felvehetőségét. – Mondta Anna, közben felnézett a nyíló ajtóra, ahol éppen belépett Gézuka, szájában a cumijával, mögötte Kati. – Meg is jött a kisfiad, úgy látom szépen megnyugodott. Hasznos ez a cumi. – Nevetett fel Anna – Megyek, essünk túl a formaságokon!
Anna lesétált a színpadról, vissza a pult mögé és leült, miközben Kati felvezette a színpadra Gézukát és megállt mellette, kicsit a háta mögött. Éva leült az asztal mögé és István is visszaült a helyére.
– Minden rendben ment a mosdóban, Kati? Engedelmeskedett Gézuka mindenben és sikerül megnyugodnia, tudja folytatni a felvételit? – kérdezte Gábor.
– Igen Uram – válaszolt a lány. – Engedelmeskedett és tűrte, hogy megmossam az arcát, és kicsit sminkeljem is, alapozót használva. De nem akart pisilni, azt mondta, nem kell neki. Tudja folyatatni, Uram.
– Rendben Kati, köszönjük, menj a helyedre!
A lány lesietett a színpadról és leült a fal mellett a lehajtható székére.
– Gézuka! – folyatta Gábor – Nagy neveletlenségről és tiszteletlenségről tettél bizonyságot az előbb. Bocsánatot kértél, de ez nem elég. Édesanyád felajánlotta, hogy a felvételid eredményétől függetlenül megbüntethessünk mi négyen, akiket megsértettél a viselkedéseddel. Tehát, bármi lesz a mai nap eredménye, te büntetést fogsz kapni, mielőtt hazamész. Értetted?
A fiú felnézett, bólintott, aztán rápillantott a falnál ülő Katira, aztán Gáborra, zavarban volt.
– Vedd ki a szádból a cumidat és fogd a bal kezedbe – utasította Gábor – Most válaszolj, érthetően!
– Igen Uram. Értettem. És bocsánatot kérek, ne tessék haragudni…
– Elég! Megértettük, hogy sajnálod a dolgot é megbántad már a viselkedésedet. Többet nem kell bocsánatot kérned miatta, de a büntetésed sem marad el. Majd meghatározzuk, mi legyen az. Most folytatjuk a felvételidet. – Gábor Annához fordult – A gyerek hisztizése előtt a cumijáról kérdezted és hogy faszszopó-e. Elégedett vagy a válasszal, vagy folytassuk itt?
– Elégedett nem vagyok, de a gyerek reakciójából megértettem, hogy nem szopott még, nem volt kapcsolata fasszal. Még egy, félig-meddig már orvosi jellegű kérdésem lenne.
– Ha inkább ide tartozik, mint az orvosi vizsgálathoz, akkor tedd fel!
– Nos, Gézuka, tudjuk, hogy iszod Ági pisijét és láttuk a mosdóban történteket, hogy a két sissy pisijét ittad. A kérdés: kinek a pisijét ittad ezen kívül?
Gézuka tűzpiros arccal lesütötte a szemét és halkan felelt:
– Nem tudom…
– Hangosabban!
– Nem tudom, Hölgyem.
– Hogyhogy nem tudod? Ittad még valakinek a pisijét?
– Igen Hölgyem, de nem tudom kiét. Amikor vásárolni voltunk az eladónő hozott nekem pisit a flakonomban és azt mondta a lányok pisiltek nekem, nem tudom kik… És… nem emlékszem, hogy ittam-e belőle, mert elszaladtam, és amikor elestem elájultam… és… Nem emlékszem…
– Ha megengeditek, én elmondanám a történteket – emelte fel a kezét István.
– Hallgatunk – adta meg a szót Gábor.
István tömören elmesélte a boltban történteket és a végén válaszolt a kérdésre is, hogy Gézuka nem ivott az eladónők pisijéből, mert azt ő hazamenet kidobatta Ágival.
– Köszönöm István – mondta Gábor – tehát, Gézuka csak három ismert, egészséges gyerek pisijét itta, elégedett vagy a válasszal, Anna?
– Igen, én is köszönöm, István.
Most az eddig hallgató negyedik alak, egy férfi tett fel kérdést:
– Gézuka, mit éreztél, amikor a sissykkel csókolóztál?
Gézuka újra teljesen elpirult és lesütött szemmel hallgatott.
– Kérdeztem valamit, bugyis!
– Bocsánatot kérek Uram! – Mondta Gézuka halkan – Nem tudom… Furcsa volt… Nem tudom…
– Ahogy mi láttuk a két sissy felizgult a csókolózástól, mindkettőt áramütés érte mindig ahányszor csókolóztatok, mert próbált a kis pisilőjük. A tied nem állt fel, Gézuka?
– Nem tud felállni, Uram… mondta halkan a fiú – mert hátra van kötve.
– De próbált? Megkeményedett csókolózás közben?
– Igen Uram…
– Jól van, Gézuka. Nekem nincs más kérdésem, de szívesen látnám azt a hátrakötött pisilőt – mondta a férfi nevetve.
– Levetkőzzön most a színpadon Gézuka, vagy megvárjuk Juditot ezzel, és most kezdjük az orvosi vizsgálatot? – kérdezte Gábor a többieket.
Az utolsónak kérdező férfi válaszolt:
– Judit szeretett volna itt lenni, de nem ér ide, csak egy óra múlva. Folyassuk a vizsgálattal.
– Rendben – mondta Gábor és Annához fordult – Innen a tied a pálya, Anna.
A nő felállt, intett a szolgálójának, aki felsietett a színpadra és meghajolt Éva és István előtt:
– Ha megengedik, elviszem Gézukát a rendelőbe.
– Természetesen, Évi, vidd csak! – mondta Éva mosolyogva, aztán Gézukához fordult – Gézuka! Nagyon engedelmes legyél! Ma már nem akarok több rosszat hallani rólad, értetted?
– Igen anyuka – mondta a fiú lehajtott fejjel és csendesen tűrte, hogy a nő kivezesse a teremből egy oldalsó ajtón, ahol egy perccel korábban Anna is kiment.
– Ha kíváncsiak a vizsgálatra kérem, foglaljanak helyet a nézőtéren, a kivetítőn mindent jól láthatnak majd – mondta Gábor Évához fordulva. – A pultnál lévő monitorokon, vagy a kivetítőn tudjuk nyomon követni az eseményeket, a mosdóban történteket a monitorokon néztük, most viszont a kivetítőt ajánlom, így mindenki kényelmesen láthatja a vizsgálatot.
Éva és István felálltak, lesétáltak a nézőtérre és kényelmesen elhelyezkedtek. A színpad világítását kikapcsolták és a vásznon megjelent egy orvosi rendelő képe, ahol Anna már fehér köpenyben ült egy asztalnál egy képernyő előtt. Ekkor lépett be Évi Gézukával.